Thetis Slovakia


Prejdi na obsah

THETIS

Jedného krásneho septembrového dňa roku 1992 zopár chlapov z NAFTA, a.s. Gbely urobilo záverečné skúšky zo základného kurzu banských záchranárov - potápačov. Skúšobnou komisiou i inštruktormi zároveň boli skúsení potápači z Hlavnej banskej záchrannej stanice Ostrava. Práve týmto dňom vznikol oddiel potápačov - záchranárov pri Hlavnej banskej záchrannej stanici Malacky. Svojim zameraním bol oproti iným potápačským klubom trochu odlišným, pretože išlo, a vlastne dodnes ide o potápačov, ktorí sa zaoberajú záchranárskym, pracovným a ekologickým potápaním.

Potom ovšem prišiel rok 1994 a oddiel bol zaregistrovaný v Zväze potápačov Slovenska pod názvom Potápačský klub THETIS. Prijali sme zopár nových členov a tým samozrejme vznikli dve, vzájomne sa dopĺňajuce sekcie klubu. Jednou je oddiel banských záchranárov - potápačov a tou druhou je veselá parta potápačov so športovo - rekreačným zameraním.

Takto náš klub fungoval až do mesiaca máj 2005, kedy sme sa rozhodli, že založíme Združenie potápačského klubu THETIS Slovakia so všetkými právami a povinnosťami, tak, ako to predpisujú platné zákony SR. Vedenie združenia chce touto cestou vysloviť vďaku všetkým kamarátom - potápačom, ktorí boli s nami doteraz v akomkoľvek kontakte. Zároveň sa tešíme na ďalšie spoločné potápačské akcie.Združenie potápačského klubu
THETIS SLOVAKIA

Peter "Enzo" Bartek

Aktualizované


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu